MEDLEMSKONTINGENT KOSTER 50,- KR FOR ET SEMESTER (6 MND)

Vi har ingen innmeldingsavgift eller treningsavgift. Klubben dekker konkurranse boksere med lisens, forsikring, diverse utstyr og reiseutgifter.

Alle medlemmer får låne gratis utstyr under trening.