Vi senker medlemskontingenten fra 400 kr i halvåret til 50 kr i halvåret 
 
Vår leder Mojtaba Ameri sier til Avisa Oslo: "Målet vårt er at idrett skal være gratis. Økonomi skal ikke være en barriere for at barn og unge skal drive med idrett, sier han og viser til alle de positive effektene av å delta i en idrett. For enkeltpersoner, men også for samfunnet som helhet. Idrett er ikke bare helsefremmende. Man deltar i et fellesskap, man får møte andre unge, føle på mestring og utvikling. Vi er et trygt sted hvor man møter trygge voksne".
 
Takk til Oslo kommune med Omar Samy Gamal i spissen for nye lokaler som hjelper oss på veien med å nå våre mål