Diplomboksing er en form hvor bokserne konkurrerer i en oppvisning av teknisk forståelse.

Målet med diplomboksing er på en trygg måte å forberede de yngste bokserne til
ordinærboksing med tanke på å få godt skolerte boksere, som med tiden skal kunne utvikles
til internasjonalt gode boksere. Formålet med boksingen er å vise sin tekniske dyktighet og å
få karakter ut fra dette. Dette innebærer at barn som begynner å trene boksing i tidlig alder,
ikke trenger å vente helt til året de fyller 15 år før de kan få prøve seg i ringen.

Diplomboksing er en konkurranseform hvor man bedømmer utøverne etter teknisk utførelse,
og hvor antall treffere ikke teller. Dette er en annen form for boksing som er godt tilpasset
barn og ungdom som er for unge til å delta i ordinær boksing.

Treningstider

Dag Tid Notat
Mandag 1700-1900

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener for diplomboksing Magnus Nygård
Trener for diplomboksing Hina Zaidi